ตำแหน่งที่ตั้ง
โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม
188/46 หมู่ 4
ถนนพลา-บ้านฉาง ตำบล พลา
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130