ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม
Valuing Biliteracy Today, Future Leaders Tomorrow
LOWER SCHOOL
เนอสเซอรี่ ดูเพิ่มเติม...
ประถมศึกษาตอนต้น ดูเพิ่มเติม...
UPPER SCHOOL
ประถมศึกษาตอนปลาย ดูเพิ่มเติม...
มัธยมศึกษาตอนต้น ดูเพิ่มเติม...
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดูเพิ่มเติม...
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรา
BILINGUAL, BILITERATE, BICULTURAL
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อเรา
พบกับเรา
โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม
188/46 หมู่ 4
ถนน พลา-บ้านฉาง ตำบล พลา
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
038-030-801
Admissions@repsrayong.com