สิ่งอำนวยความสะดวก
REPS ลงทุนอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนของเราเรียนในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด
และสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับกิจกรรมทุกประเภท
วิทยาเขตที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ