ศิษย์เก่า
ความผูกพันอันแน่นแฟ้นที่เราสร้างขึ้นกับนักเรียนของเราไม่สิ้นสุดหลังจากที่พวกเขาสำเร็จการศึกษา ประสบการณ์ของพวกเขาที่ REPS เราช่วยเสริมสร้างอนาคตและอาชีพของพวกเขาให้ประสบความสำเร็จ ศิษย์เก่าของเรามีความสามารถในด้านต่างๆ ตั้งแต่วิศวกรรม อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ ไปจนถึงการจัดการงานอีเวนต์ และวิศวกรรมเสียง เครือข่ายศิษย์เก่าของ REPS ช่วยให้เราสามารถติดต่อกับนักเรียนของเราอยู่เสมอและเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อีกครั้ง เราสนับสนุนให้ศิษย์เก่าของเราแบ่งปันประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเรา เรากระตือรือร้นที่จะได้ทราบ ข่าวสารจากศิษย์เก่า หากท่านเป็นศิษย์เก่าของ REPS และต้องการพูดคุยกับคุณครู เพื่อนๆ รวมถึงแบ่งปันความสำเร็จของท่าน โปรดติดต่อเราที